Hiive
1
0

Phòng Deluxe

HIIVE by Fusion BÌNH DƯƠNG

10B Đại lộ Hữu Nghị, VSIP 1, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Tel: (+84) 274 730 5000
Email: info@hiivehotels.com

Đăng ký để nhận Bản Tin